روال جایی برای تاثیرگذاری بر ایران است.

گُمشده در هزارتویِ زمان

از بدترین عادت‌هام پاک کردن نوشته‌های دور و نزدیکم است. امشب هرچه روز نوشتِ کوتاه داشتم را خواندم و پاک کردم. همین چند دانه را (نمی‌دانم چرا) گلچین کردم و نگه می‌دارم….

این افراد «گُمشده در هزارتویِ زمان» را توصیه کرده‌اند

عکس http://medium.com/@noubahar
| زندگی در گذر |
عکس
آدم‌هارو تماشا می‌کنم و سرمو با قصه‌هاشون پر می‌کنم.

چقدر می شود از مرده چشم مردن داشت؟

هفته‌ی پیش، یکشنبه ساعت ۳ بعد از ظهر، نون خودش رو از بالای ساختمون پنج طبقه‌ی اون سمت خیابون پرت کرد پایین. زمونه‌ی خوبی رو برای این کار انتخاب نکرده بود، چون…

این افراد «چقدر می شود از مرده چشم مردن داشت؟» را توصیه کرده‌اند

    بستن