روال جایی برای تاثیرگذاری بر ایران است.

این دبیر گیج و گول و کوردل: تاریخ

به گمان من یکی از بی‌فایده‌ترین و گاه خطرناک‌ترین کارها در دنیا، قیاس امروز با دیروز، به بهانۀ عبرت‌آموزی از تاریخ است. درس‌گیری از تاریخ بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از آن است…

این افراد «این دبیر گیج و گول و کوردل: تاریخ» را توصیه کرده‌اند

خورده خورده..

با قطار که سفر کرده باشید، اگه فقط تو کوپه تون نشینید و پاشید بیاید بیرون یه چرخی بزینید تو راهرو ها و از پنجره بیرونو نگاه کنید، ناخوداگاه وسوسه میشید دستتون…

این افراد «خورده خورده..» را توصیه کرده‌اند

عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
عکس
آدم‌هارو تماشا می‌کنم و سرمو با قصه‌هاشون پر می‌کنم.

چرا روال را ایجاد کردیم؟

بیش از سه ماه از آغاز فعالیت روال می‌گذرد. در این مدت از استقبال شما کاربران به وجد آمده‌ایم و امروز راه پیش‌رویمان را نه صاف و هموار، بلکه روشن و زیباتر…

این افراد «چرا روال را ایجاد کردیم؟» را توصیه کرده‌اند

عکس https://t.me/alghiyasijat
یک نویسندۀ پاره وقت، یک مهندسِ نیم‌بند، یک انسان‌شناسِ تجربی، یک رام‌این...
عکس
قبلا مقداری منجم الان مقداری فیزیک خوان بعدا شاید مقداری فیزیکدان...
عکس https://www.instagram.com/mirmasoud_
بر اساس داستانی واقعی
عکس
آدم‌هارو تماشا می‌کنم و سرمو با قصه‌هاشون پر می‌کنم.
مرور کتاب: صدایی که شنیده نشد؛ چرا انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد؟

مرور کتاب: صدایی که شنیده نشد؛ چرا انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد؟

صدایی که شنیده نشد بخشی از معدود تحقیقاتی است که در دهه‌ی ۵۰ شمسی با عنوان طرح آینده‌نگری توسط مجید تهرانیان و علی اسدی و کمک‌های دیگرانی مثل منوچهر محسنی، مهدی بهکیش،…

این افراد «مرور کتاب: صدایی که شنیده نشد؛ چرا انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد؟» را توصیه کرده‌اند

عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
    بستن