روال جایی برای تاثیرگذاری بر ایران است.

علم الاسباب

علم الاسباب

“پرویز” جوانی است که مشغول مرمت یک کاروانسرای قدیمی در کنار یک روستا در حاشیه‌ی کویر است و در اتاقی در همان کاروانسرا زندگی می‌کند؛ مثلاً تصور کنید جایی حوالی استان کرمان…

این افراد «علم الاسباب» را توصیه کرده‌اند

عکس http://farzadi.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
۲۰ نشانه شهروندان شایسته

۲۰ نشانه شهروندان شایسته

عکس از ساسان گرانمهر کسانی که تجربه آپارتمان‌نشینی دارند، می‌دانند که زندگی در ساختمانی که ساکنان آن فرهنگ همسایگی و هم‌زیستی را مراعات نمی‌کنند، چه اندازه دشوار و جان‌فرسا است. زندگی در…

این افراد «۲۰ نشانه شهروندان شایسته» را توصیه کرده‌اند

عکس
آدم‌هارو تماشا می‌کنم و سرمو با قصه‌هاشون پر می‌کنم.

درسی از طراحی، برای زندگی

این تصور که هنگام بروز خطا تقصیر با “فرد” است عمیقا در جوامع ریشه دارد. به خاطر همین است که دیگران و حتی خود را سرزنش می‌کنیم. متاسفانه، حتی سیستم قانونی هم…

این افراد «درسی از طراحی، برای زندگی» را توصیه کرده‌اند

عکس
قبلا مقداری منجم الان مقداری فیزیک خوان شاید بعدا مقداری فیزیکدان...
عکس http://farzadi.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
عکس
منتقد خویش
عکس
نوشته‌هایی که از طرف تحریریه‌ی روال برای خواندن توصیه می‌شوند...

چرا باید نگران اصلاح طلبی باشیم؟

روشن است که بچه داشتن صرفا به دنیا آوردن بچه نیست بلکه گام به گام باید مراقب بود تا این بچه بزرگ شود و پرورش یابد تا به یک مرد یا زن…

این افراد «چرا باید نگران اصلاح طلبی باشیم؟» را توصیه کرده‌اند

    بستن