کتاب

کتاب و کتاب‌خوانی

علم الاسباب

علم الاسباب

“پرویز” جوانی است که مشغول مرمت یک کاروانسرای قدیمی در کنار یک روستا در حاشیه‌ی کویر است و در اتاقی در همان کاروانسرا زندگی می‌کند؛ مثلاً تصور کنید جایی حوالی استان کرمان…

افرادی که «علم الاسباب» را توصیه کرده‌اند

عکس http://farzadi.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.

کتابهای اقتصادی و عمدتاً اقتصادی پیشنهادی برای خرید از نمایشگاه کتاب

کتابهای اقتصادی پیشنهادی کتابهای اقتصادی قابل استفاده برای عموم مردم • پوپولیسم ایرانی، علی سرزعیم، انتشارات کرگدن • اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه • اقتصاد، داسگوپتا، ترجمه دکتر خیرخواهان، نشر…

افرادی که «کتابهای اقتصادی و عمدتاً اقتصادی پیشنهادی برای خرید از نمایشگاه کتاب» را توصیه کرده‌اند

عکس http://farzadi.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
عکس
دانشجوی ارشد جامعه شناسی
عکس
منتقد خویش
شما هم دعوت‌اید!

شما هم دعوت‌اید!

شخصاً سراغِ کتاب، داستان، فیلم یا حتی موسیقی ناشناسی نمی‌روم مگر آن که چیزِ به خصوص و جذابی درباره‌اش شنیده باشم. مثلاً فُلانی در بهمان جا، راجع‌به بیسار کتاب، چند سطری زخمی…

افرادی که «شما هم دعوت‌اید!» را توصیه کرده‌اند

عکس http://farzadi.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
    بستن