آخرین نوشته‌ها

هنر دموکراسی

خطا است اگر دولت‌ها یا حکومت‌ها را به دو گروه پاسخگو و غیر پاسخگو تقسیم کنیم. هیچ دولتی و هیچ حکومتی نیست که پاسخگو نباشد؛ تفاوت حکومت‌ها در مرجع آنها برای پاسخگویی…

افرادی که «هنر دموکراسی» را توصیه کرده‌اند

هدف، برای کوشیدن است نه رسیدن

حدود صد سال پیش، شخصی به نام مولوی سید محمد مرتضی جونپوری هندی، نامه‌هایی از هند برای محدث نوری(نویسندۀ مستدرک الوسائل، استاد شیخ عباس قمی، مشهور به خاتم المحدثین) می‌نوشت و در…

افرادی که «هدف، برای کوشیدن است نه رسیدن» را توصیه کرده‌اند

عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
عکس
برنامه نویس وب هستم و همیشه به محتوای ارزشمند احترام میذارم....
عکس
دانشجوی فنی/ سرگشته و ویلان

شاخه را از بُن نبریم

سازمان ملل را تضعیف نکنیم؛ مجامع بین‌المللی را متخاصم ندانیم؛ اجماع‌های جهانی را نادیده نگیریم؛ منشورهای مصوب در نشست‌های سازمان ملل را توطئۀ شیاطین نشماریم. در غیبت نهادهای قدرت‌مند بین‌المللی، همه زیان…

افرادی که «شاخه را از بُن نبریم» را توصیه کرده‌اند

عکس
دانشجوی فنی/ سرگشته و ویلان