آخرین نوشته‌ها

برای فرزند – وقتی بد اخلاق شدم

بد اخلاق شدم. زودرنج، پرخاشجو و کم حوصله. همه چیز رو به راه است ولی من رو به راه نیستم. فکر میکنم امشب یکی از دلایلش رو فهمیدم: دارم کتاب جدید میخونم…

افرادی که «برای فرزند – وقتی بد اخلاق شدم» را توصیه کرده‌اند

برای فرزند – علائم نا امیدی

یه مدتی بود به این فکر میکردم که چقدر ۲۴ ساعت برای یک شبانه روز کمه. انگیزه داشتم برای یاد گرفتن چیزای جدید، انجام کارای جدید، تجربه های جدید.  الان چند هفته…

افرادی که «برای فرزند – علائم نا امیدی» را توصیه کرده‌اند

برای فرزند – دلم میخواد موازی باشیم

وقتی من این را مینویسم تو نیستی، شاید وقتی تو این را میخوانی من نباشم. امشب تولد یکی بود. یعنی چند سال پیش کسی که نبود، به دنیا آمد. اکنون درست در…

افرادی که «برای فرزند – دلم میخواد موازی باشیم» را توصیه کرده‌اند