آخرین نوشته‌ها

سامورای (۲)

صدای مرغ‌های دریایی بر فراز رود سن شاهدی بر این مدعا بود که فیلم‌های ساخت فرانسه هیچگاه اهل دروغ و بزرگنمایی نیستند. بوی آب و جلبک، بوی پرهای مرغان دریایی، بوی سیگارهای…

افرادی که «سامورای (۲)» را توصیه کرده‌اند

عکس https://t.me/alghiyasijat
یک نویسندۀ پاره وقت، در خدمت و خیانت انسان، هر چند که این همه القاب است. و من این همه نیستم....

سامورای (۱)

بند کت‌ش را محکم کرد. همچون عزمش که جزم بود بی‌هیچ اسطوره‌سازی‌ای در ذهنش. هیچ احساس خاصی به کاری که حالا دیگر حرفه‌اش شده بود نداشت. می‌دانست که آن را خوب انجام…

افرادی که «سامورای (۱)» را توصیه کرده‌اند

عکس https://t.me/alghiyasijat
یک نویسندۀ پاره وقت، در خدمت و خیانت انسان، هر چند که این همه القاب است. و من این همه نیستم....

بلوغ سیاسی و مشارکت در بازار سیاست

این روزها گفتمان اصلی‌ای که قبل از رأی دادن به این و یا آن مطرح است، گفتمانی‌ست بین رأی دادن و رأی ندادن. عمدتأ ایده‌ی عدم مشارکت در انتخابات به مثابه‌ی یک…

افرادی که «بلوغ سیاسی و مشارکت در بازار سیاست» را توصیه کرده‌اند

عکس
منتقد خویش