آخرین نوشته‌ها

لیلا جان، لیلا جان… لیلا… لیلا…

صدای خودشه: اسم من، گلوی گُلیبی‌حرکت. درست مثل یک مرده. در اولین تصویر می‌بینم که زندگی بهم لبخند زده. اما نمی‌دانم چقدر این زندگی برای من است. سرم، مثل تمام بدنم بی‌حرکت…

افرادی که «لیلا جان، لیلا جان… لیلا… لیلا…» را توصیه کرده‌اند

عکس https://t.me/alghiyasijat
یک نویسندۀ پاره وقت، در خدمت و خیانت انسان، هر چند که این همه القاب است. و من این همه نیستم....
عکس
آدم‌هارو تماشا می‌کنم و سرمو با قصه‌هاشون پر می‌کنم.

بلوغ سیاسی و مشارکت در بازار سیاست

این روزها گفتمان اصلی‌ای که قبل از رأی دادن به این و یا آن مطرح است، گفتمانی‌ست بین رأی دادن و رأی ندادن. عمدتأ ایده‌ی عدم مشارکت در انتخابات به مثابه‌ی یک…

افرادی که «بلوغ سیاسی و مشارکت در بازار سیاست» را توصیه کرده‌اند

عکس
منتقد خویش

شناخت، امید و چیزی با اسم عشق

والتر بنیامین در کتاب «خیابان یک طرفه» از درهای رفته و نرفته‌ی زیادی صحبت کرده. از بعضی‌ها چند صفحه، از بعضی‌ها در اندازه‌ی چند سطر… فقط یک بخش هست که یک جمله…

افرادی که «شناخت، امید و چیزی با اسم عشق» را توصیه کرده‌اند

عکس https://t.me/alghiyasijat
یک نویسندۀ پاره وقت، در خدمت و خیانت انسان، هر چند که این همه القاب است. و من این همه نیستم....
عکس
‏‏‏لاادری و عیاش - درپایداری لجوجانه یک زود عاشق شونده و زود فارغ شونده...
عکس
منتقد و نویسنده حوزه «بازیهای کامپیوتری»، گاهی شعر میگویم، گاهی قصه مینویسم، گاهی غمگین می شوم و گاه...