آخرین نوشته‌ها

گل نرگس..!

من گل نرگس دوست دارم. با یکی دو شاخه ریزش هم راضی نمی شوم! این ها که می خری و سه شاخه باریک است و وقتی می گذاری جلوی داشبورد، گلبرگ هایش…

افرادی که «گل نرگس..!» را توصیه کرده‌اند

عکس http://farzadi.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
عکس
زیست می‌خونم و از کوه بالا رفتن و نقاشی کشیدن لذت می‌برم....