آخرین نوشته‌ها

نجابت و خاتمی!

در روزهای اخیر، اصلاح طلبان به طرز عجیبی بر کلمه «نجابت» به عنوان صفت خاتمی در مواجهه با خامنه ای تاکید و با چسباندن کلمه «وقاحت» به احمدی نژاد، سعی کردند نجابت…

افرادی که «نجابت و خاتمی!» را توصیه کرده‌اند

عکس
داستان‌نویس
عکس
زیست می‌خونم و از کوه بالا رفتن و نقاشی کشیدن لذت می‌برم....

گل نرگس..!

من گل نرگس دوست دارم. با یکی دو شاخه ریزش هم راضی نمی شوم! این ها که می خری و سه شاخه باریک است و وقتی می گذاری جلوی داشبورد، گلبرگ هایش…

افرادی که «گل نرگس..!» را توصیه کرده‌اند

عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
عکس
زیست می‌خونم و از کوه بالا رفتن و نقاشی کشیدن لذت می‌برم....