کتابهای اقتصادی و عمدتاً اقتصادی پیشنهادی برای خرید از نمایشگاه کتاب

کتابهای اقتصادی پیشنهادی

کتابهای اقتصادی قابل استفاده برای عموم مردم

• پوپولیسم ایرانی، علی سرزعیم، انتشارات کرگدن

• اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه

• اقتصاد، داسگوپتا، ترجمه دکتر خیرخواهان، نشر ماهی

• تبهکاران اقتصادی، میگوئل ،ترجمه دکتر قبادی، نگاه معاصر

• اقتصاد نابهنجاریهای اجتماعی، استیون لویت و دابتر، سعید مشیری،‌نشر نی

• دید اقتصادی، پیتر شیف، ترجمه سهند حمزه ای، آریاناقلمٰ‌۱۳۹۴

• ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان مالی و اقتصاد، ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، نوید مهر

• اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بهمن اموی،

مبانی اقتصاد

اگر کسی بخواهد جدی تر اقتصاد را بخواند و با مبانی اقتصاد آشنا شود کتابهای زیر پیشنهاد می شود.

• اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه

• بینش اقتصادی برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه

• مبانی اقتصاد، مسعود نیلی، نشر نی

• مبانی علم اقتصاد، گریگوری منکیو، ترجمه حمید ارباب، نشر نی

اقتصاد کلان

• اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه

• اقتصاد کلان، محمد طبیبیان، تابان خرد

• نظریه های اقتصاد کلان، گریگوری منکیو، ترجمه حمید ارباب، نشر نی

• راهنمای نوین اقتصاد کلان، اسنودن، ترجمه خلیل عراقی و علی سوری، سمت

• مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد، اسنودن، ترجمه پویا جبل عاملی و علی سرزعیم، دنیای اقتصاد

اقتصاد خرد

• بینش اقتصادی برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه

• اقتصاد خرد، فرانک، ترجمه ؟؟؟،‌ انتشارات علامه طباطبایی

• اقتصاد خرد میانه، هال واریان، ترجمه پورمقیم، نشر نی

• کاربرد نظریه بازیها در مدیریت، آدام ام.برند نبرگر- باری جی. نیلباف. مترجم: علی فروزفر. ناشر: انتشارات مبلغان

کتابهای عمدتاً‌ اقتصادی پیشنهادی

اقتصاد سیاسی

• دموکراسی مقدمه ای بر انتخاب عمومی، گانینگ،‌‌ترجمه حسین ربیعی، انتشارات دنیای اقتصاد

• مقدمه ای بر انتخاب عمومی، ایمون باتلر، حسین گرشاسبی و … ، نشر سارگل

• تحلیل اقتصادی سیاست، علی سرزعیم،‌آثار اندیشه‌(نایاب، تنها در کتابفروشی حقوقی انتهای بن بست سمت غرب بازارچه کتاب تهران در میدان انقلاب عرضه می شود)

• انتخاب عمومی، دنیس مولر، محسن رنانی و …، انتشارات علمی

• اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان،‌ ، ترجمه جعفر خیرخواهان، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

• ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، عجم اوغلو و رابینسون، ترجمه خیرخواهان و سرزعیم، انتشارات کویر

اقتصاد توسعه

• اقتصاد فقیر، ترجمه مهدی فیضی و جعفر خیرخواهان، دنیای اقتصاد

• راه دیگر، دوسوتو، خیرخواهان، نشر نی

• توسعه اقتصادی، تودارو اسمیت، وحید محمودی

• دولت و توسعه اقتصادی، محمدتقی دلفروز، آگاه

• نهادها و توسعه، ترجمه زهرا کریمی و نرگس اکبرپور، انتشارات دانشگاه مازندران

• تبهکاران اقتصادی، میگوئل ،ترجمه دکتر قبادی، نگاه معاصر

• پیشگامان اقتصاد توسعه، استیگلیتز، نشر نی

• نظریه های اقتصادی توسعه، دایانا هانت، نشر نی

• دفاع از جهانی شدن، باگواتی،‌ترجمه کرباسیان، انتشارات علمی فرهنگی

اقتصاد رفتاری

• مدیران و چالشهای تصمیم گیری، بیزرمن، ترجمه علی سرزعیم،‌آریاناقلم، (نایاب، ویرایش جدید آن به زودی عرضه می شود)

• نابخردیهای پیش بینی پذیر، دن آریلی،

• جنبه مثبت بی منطق بودن، دن آریلی،

کتابهای متفرقه قابل توصیه

• فلسفه ای برای زندگی، اروین،

• تا خمینی شهر

• دام های اجتماعی و مسئله اعتماد، رونشتاین،‌ ترجمه محمد فاضلی، انتشارات آگاه

• ابن بطوطه، نوشته محمدعلی موحد، نشر نی

• فلسطینی آواره

• جهان در سال ۲۰۵۰

• درمان شوپنهاور

• عصر تبلیغات، ارونسون، ترجمه دکتر سید امامی، انتشارات سروش

• روانشناسی اجتماعی، ارونسون، نشر رشد

• چین، نوشته کیسینجر

• در محضر علامه طباطبائی، محمد حسین رخشاد

• مکتب در فرآیند تکامل،