آخرین نوشته‌ها

تک بیت گرایی یا چرا ما با شعر مثل خمیردندان پونه برخورد می کنیم

قالب تک بیت یا مفرد از دیرباز در ادبیات رسمی ایران به رسمیت شناخته شده است. گاهی در میانه ی متون منثور مثل گلستان سعدی و گاهی در خاتمه ی دیوان اشعار…

افرادی که «تک بیت گرایی یا چرا ما با شعر مثل خمیردندان پونه برخورد می کنیم» را توصیه کرده‌اند

ادبیات: «برای» مخاطب یا «برای» مخاطب؟

فرض کنید بیماری نزد پزشک می رود و قبل از هرگونه مصاحبه و معاینه از پزشک می خواهد که “برایش” فلان دارو را “ننویسد” و بجایش آن داروی دیگر را تجویز کند….

افرادی که «ادبیات: «برای» مخاطب یا «برای» مخاطب؟» را توصیه کرده‌اند

عکس