آخرین نوشته‌ها

همنشینِ سالیانِ درازِ من

انگار کن که می‌خواهی همۀ آنچه را که در تمام این سالیانِ دراز خورده‌ای یا بعضاً بلعیده‌ای، یک‌جا و به یک باره، بالا بیاوری. نه فقط امروز! بل‌که چندین و چند روزِ…

افرادی که «همنشینِ سالیانِ درازِ من» را توصیه کرده‌اند

عکس
چیزهای زیادی را دوست دارم و دلم به انجام یک کار خاص برای زندگی راضی نمی‌شود. قبل‌ها با این واقعیت سر...
عکس
قبلا مقداری منجم الان مقداری فیزیک خوان بعدا شاید مقداری فیزیکدان...
عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
عکس
آدم‌هارو تماشا می‌کنم و سرمو با قصه‌هاشون پر می‌کنم.
صبحِ نومید

صبحِ نومید

از فراز رفیع‌ترین ایوانِ قصر، خیره به دریای نیلگونِ زیر پای‌اش می‌نگریست. نسیمِ خنکِ صبح‌گاهی مانند گذشته نوید بخشِ طلوعی دیگر بود؛ اما همچون روز‌های پیش از این، سَرِ دماغ نمی‌آورد‌اش. خالی…

افرادی که «صبحِ نومید» را توصیه کرده‌اند

عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.
عکس
آدم‌هارو تماشا می‌کنم و سرمو با قصه‌هاشون پر می‌کنم.
تنهایی، هرم بزرگ جیزه، مولانا و چند چیز دیگر

تنهایی، هرم بزرگ جیزه، مولانا و چند چیز دیگر

راستی که رسیدن به نوک هرم، جز معدود امکاناتی از قبیلِ منظرۀ بی‌نظیر، حسِ قدرت و چیرگی به واسطۀ جایی برای تنها و تنها یک نفر، چیزِ مثبت بیشتری ندارد. حالا فرض…

افرادی که «تنهایی، هرم بزرگ جیزه، مولانا و چند چیز دیگر» را توصیه کرده‌اند

عکس
چیزهای زیادی را دوست دارم و دلم به انجام یک کار خاص برای زندگی راضی نمی‌شود. قبل‌ها با این واقعیت سر...
عکس
قبلا مقداری منجم الان مقداری فیزیک خوان بعدا شاید مقداری فیزیکدان...
عکس
آدم‌هارو تماشا می‌کنم و سرمو با قصه‌هاشون پر می‌کنم.