آخرین نوشته‌ها

سفر با حواس پنجگانه

سفر با حواس پنجگانه

کوچکتر که بودم، با خانواده‌ام زیاد سفر می‌رفتیم. جدا از سفر شیراز و شمال که مقصد‌های محبوب بودن و جایی بین تعطیلات عید یا تابستون اتفاق می‌افتادن، معمولا هر سال یک جای…

افرادی که «سفر با حواس پنجگانه» را توصیه کرده‌اند

عکس https://t.me/alghiyasijat
یک نویسندۀ پاره وقت، در خدمت و خیانت انسان، هر چند که این همه القاب است. و من این همه نیستم....
عکس
قبلا مقداری منجم الان مقداری فیزیک خوان بعدا شاید مقداری فیزیکدان...
عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.

“بالاخره” می‌تونه قشنگ‌ترین کلمه‌ی فارسی باشه.

کلی کار روی سرم ریخته: باید اتاق رو مرتب کنم، توی کمد برای لباساش جا باز کنم، و بدم آب زنند راه را، هین که نگار می‌رسد. ولی نمی‌تونم. فردا طولانی‌ترین انتظار…

افرادی که «“بالاخره” می‌تونه قشنگ‌ترین کلمه‌ی فارسی باشه.» را توصیه کرده‌اند

عکس https://t.me/alghiyasijat
یک نویسندۀ پاره وقت، در خدمت و خیانت انسان، هر چند که این همه القاب است. و من این همه نیستم....
عکس
قبلا مقداری منجم الان مقداری فیزیک خوان بعدا شاید مقداری فیزیکدان...
عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.

چند تا داستان تو یه آدم جا می‌شه؟

روی سکوی ایستگاه مترو انقلاب منتظر قطار ایستاده بودم که خاطره‌ای به من برگشت. نگاهم از نقش و نگار کفپوش سکو به بالا چرخید، و برای فاصله‌ای کوتاه‌تر از یک ثانیه، قبل…

افرادی که «چند تا داستان تو یه آدم جا می‌شه؟» را توصیه کرده‌اند

عکس https://t.me/alghiyasijat
یک نویسندۀ پاره وقت، در خدمت و خیانت انسان، هر چند که این همه القاب است. و من این همه نیستم....
عکس
قبلا مقداری منجم الان مقداری فیزیک خوان بعدا شاید مقداری فیزیکدان...
عکس https://revaal.com
موسس روال، کمی فیلم‌ساز، کمی زیست‌شناس.