آخرین نوشته‌ها

۱۲=۳

۱۲=۳

این یک نابرابری برابر شده است. معادله ای پیچیده در جامعه ایرانی. این معادله پیچیده از عمل انسان ها بر می آید و نه چیز دیگر. شاید سیستم مختصات دکارتی هیچ معجزه…

افرادی که «۱۲=۳» را توصیه کرده‌اند

عکس
دانش آموخته حوزه علمیه قم[فقه و اصول] و دانشگاه اصفهان [فلسفه]...
چل سالگی: خلاقیت رو به مرگ

چل سالگی: خلاقیت رو به مرگ

میرزاخانی، چهل سالگی خود را با عشق دوران دانشگاه که نه، با عشق به ذات جهان آغاز کرد. در رمان چهل سالگی، وقتی آلاله به پختگی میان سالی میرسد، اتفاقی عاطفی نظیر…

افرادی که «چل سالگی: خلاقیت رو به مرگ» را توصیه کرده‌اند

عکس
دانش آموخته حوزه علمیه قم[فقه و اصول] و دانشگاه اصفهان [فلسفه]...
عکس
‏‏‏‏اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه...
دخانیات حق من است

دخانیات حق من است

طرفدار حقوق اقلیت بودن، خیلی سخت است و گاه لازم می شود طرفدار گروهی باشید که از نظر علمی و عقلی با عمل آن ها مخالف هستید. ولی این طرفدار بودن نه…

افرادی که «دخانیات حق من است» را توصیه کرده‌اند

عکس
برنامه‌نویس اندروید و یک گیک هستم